Spořádat

Význam: Organizovat, uspořádat, dát do pořádku.

Slovo spořádat je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 11 synonym.

Synonyma k spořádat

Porazit znamená překonat, zvítězit, získat nad něčím nebo někým převahu.

Potrestat <koho> znamená udělit trest člověku za provedenou protiprávní činnost.

Projednat znamená diskutovat, analyzovat a hodnotit různé aspekty a možnosti.

Vyřešit, udělat konečné a definitivní rozhodnutí nebo řešení.

Sníst znamená zkonzumovat potravinu, obvykle po jídle.

Porovnat vlastnosti nebo hodnoty, aby se našly podobnosti či rozdíly.

(bez definice)

Uspořádat znamená systematicky seskupit jednotlivé části nebo prvky dohromady, aby tvořily logický celek.

Vyřešit znamená najít řešení nebo řešení nějaké situace nebo problému.

Zbaštit znamená dozvat se něco, přijmout to a začít to používat.

Zbít znamená fyzicky napadnout nebo udeřit někoho fyzickou silou.