Přiznání

Význam: Přiznání je oznámení skutečností, které jsou důležité pro nějaký účel, ať už je to při vyplňování formuláře, při vyšetřování nebo v občanském či trestním právu.

Slovo přiznání je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k přiznání

Doznání je vyjádření vin, přiznání se k něčemu nebo prohlášení, které je závazné a zpravidla přináší nějakou formu trestu nebo závazku.

Vyznání je sdělení, které vyjadřuje názor nebo city, které se projevují veřejně. Je to jakési prohlášení, které je zaměřené na určitou osobu nebo situaci. Může to být projev lásky, úcty nebo úspěchu.