Vyznání

Význam: Vyznání je sdělení, které vyjadřuje názor nebo city, které se projevují veřejně. Je to jakési prohlášení, které je zaměřené na určitou osobu nebo situaci. Může to být projev lásky, úcty nebo úspěchu.

Slovo vyznání je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k vyznání

Přiznání; prohlášení, vyznání; uznání něčí viny, chyby nebo skutku.

Konfese je proces vyznání hříchů a přijetí rozhřešení od duchovního.

Krédo je sestavená víra či prohlášení, která vyjadřuje principy nebo koncepty, které jsou pro danou osobu, společnost nebo skupinu zásadní.

Náboženství je systém víry, obřadů a rituálů, které věřící používají k uctívání a oslavě božstva nebo božských představ.

Přesvědčení je stav mysli, ve kterém se člověk pevně drží svých názorů, postojů a víry.

Přiznání je akt, ve kterém někdo sdělí něco, co je pro něj důležité nebo osobní, a přizná se k tomu.

Víra je důvěra v neviditelné, je to ochota věřit v něco, co je nezvratné. Je to silný pocit, který nás vede a dává nám sílu.