Přijetí

Význam: Přijetí je akce přijímání něčeho, co je vnímáno jako přínosné a příjemné.

Slovo přijetí je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k přijetí

Akceptování znamená schválení nebo uznání něčeho, jako je názor, čin nebo něčí přítomnost.

Publikum, nebo diváci; souhrně označení pro skupinu lidí, která se shromáždila, aby poslouchala nebo sledovala nějakou akci.

Recepce je místo, kde se poskytuje úvodní přivítání hostů. Služba zahrnuje základní informace a pomoc pro hosty.

Udělení souhlasu, potvrzení nebo odobření čehokoli.