Přestavovat

Význam: Přestavovat znamená převádět něco na jinou podobu nebo účel, například přeměňovat, přetvářet nebo přepracovávat.

Slovo přestavovat je složena z 1 slova, obsahuje 11 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k přestavovat

Význam slova přeměňovat je měnit nebo transformovat něco z jedné podoby do druhé. To může zahrnovat proměny rozměru, tvaru, barevného spektra nebo dokonce funkčnosti.

Přemísťování je proces přesouvání nábytku z jednoho místa na druhé, aby se dosáhlo požadovaného vzhledu nebo uspořádání.

nebo se přesouvat. Význam slova je přesouvat se nebo přemisťovat z jednoho místa na druhé nebo se přesunout z jedné situace do druhé.

Význam slova přetahovat je bojovat o něco, snažit se získat pro sebe nějakou výhodu, například práci, zakázku nebo kupujícího.

Význam slova "přetvářet" je měnit nebo změnit vzhled, podobu, strukturu nebo obsah něčeho, aby vypadalo nebo fungovalo lépe.

Rekonstruovat znamená obnovovat nebo opravovat něco, co bylo zničeno nebo zanedbano, aby se znovu získala jeho původní podoba.