Přeměňovat

Význam: Význam slova přeměňovat je měnit nebo transformovat něco z jedné podoby do druhé. To může zahrnovat proměny rozměru, tvaru, barevného spektra nebo dokonce funkčnosti.

Slovo přeměňovat je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k přeměňovat

Změna či transformace systému, ať už co se týče vzhledu, struktury nebo funkcí.

Přetvářet znamená měnit či upravovat vzhled, tvar nebo vlastnosti něčeho.

Proměňovat znamená měnit nebo přeměňovat něco tak, aby se změnilo vzhled nebo podoba.

Reformovat znamená měnit či zlepšovat něco, co je již existující, aby bylo vhodnější, lepší nebo modernější.

Transformovat znamená měnit, přetvářet, přeměňovat či změnit podobu nebo charakter něčeho.

Transmutovat je proces přeměny jednoho prvku na jiný prvek.

Zaklínat je slovo pro zasvěcování, oběť nebo posvěcení něčeho pomocí zaklínacího rituálu.