Podstata

Význam: Podstata je základní myšlenka nebo princip, který je věci nebo jevu vlastní. Je to jeho základní charakteristika.

Slovo podstata je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k podstata

Báze je základní zdroj informací, který se používá k uložení a získání dat.

Esence je podstata, základ, nejdůležitější rys čehokoli; je to nejsilnější, nejvýznamnější část.

Jádro je střední část čehokoliv, obvykle nejpodstatnější, nebo to, co je nezbytné pro fungování celku.

Odůvodnění je vysvětlení nebo zdůvodnění proč něco děláme nebo proč se nám něco zdá být správné.

Legitimní důvod k něčemu či pro něčí činnost; odůvodnění, proč je něco správné a oprávněné.

Podklad je základní informace, na které se dále staví. Může to být informativní dokument, výzkumná zpráva nebo jiný typ dat.

Substance je látka, materiál, hmota nebo látka, která je nutná pro existenci věcí a jejich vlastnosti.

Základ je nezbytná základní část něčeho; nezbytný, nezbytný základ pro dosažení cíle.