Podstatný

Význam: Podstatné slovo je slovo, které označuje jméno, místo nebo věc a odkazuje na nějakou skutečnost.

Slovo podstatný je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 15 synonym.

Synonyma k podstatný

Důležitý se vztahuje k něčemu, co má význam pro úspěch, směřování nebo výsledek.

Hlavní znamená nejdůležitější, primární, vedoucí pozici, roli nebo vliv.

Hutný znamená, že je něco příliš husté a těžké, aby se dalo snadno pohybovat nebo manipulovat.

Kardinální je velmi důležitý, rozhodující; nejdůležitější, hlavní nebo základní.

Odůvodnění je proces obhajoby názoru, rozhodnutí nebo akce. Je to vysvětlení, proč k něčemu došlo.

Okrajový znamená nepříliš významný, obdobný okraji nebo hranici. Označuje něco, co je na okraji nebo mimo hlavní část či téma.

Opodstatněný: zdůvodněný, podložený, oprávněný, relevantní, legitimní.

Oprávněný je to, komu právo dává právo, povolení nebo licenci k provádění nějaké činnosti.

Vedlejší se obvykle používá k označení něčeho, co je méně důležité než hlavní nebo primární.

Vydatný znamená hojný, množstvím nebo kvalitou velmi dobrý.

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

Základní je to, co je nutné k něčemu dalšímu nebo k úspěšnému dokončení, jako je například základní vzdělání.

Zásadní označuje něco, co je důležité, nezbytné nebo klíčové.

Závažný se vztahuje k něčemu vážnému, závažnému, kritickému nebo významnému. Je to vážný, důležitý, významný nebo závažný.

Značný je synonymem pro velký, významný, pozoruhodný nebo významný. Znamená to, že je to něco, co je důležité nebo výrazné.