Pekelník

Význam: Pekelník je postava z křesťanského náboženství, ztělesňující ďábla a obvykle představovaná jako červený muž s rohy, ocasem a křídly.

Slovo pekelník je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k pekelník

Čert je postava z lidové mytologie, která symbolizuje zlo ať už v podobě zvířete nebo osoby. Je často zobrazována jako démonická postava nebo s rohy, ocasy, drápy a černou kůží.

Ďábel je postava biblického původu, symbolizující zlo, zkaženost a odpadnutí od Boha.

Satan je postava v křesťanské a židovské tradici, označovaná jako protivník Boha a symbol zla.