Ďábel

Význam: Ďábel je postava biblického původu, symbolizující zlo, zkaženost a odpadnutí od Boha.

Slovo ďábel je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k ďábel

Belzebub je biblické pojmenování pro démona, známého jako ďábel nebo "vévoda pekel". Symbolizuje zlo, klam a zkaženost.

Čert je postava v pohádkovém prostředí, která symbolizuje zlé síly, které se snaží zkazit dobro.

Ďas je český slangový výraz pro osobu, která se dopouští nezodpovědného chování, je nerozvážná nebo se chová velmi zvláštně.

Rarach je staroslovanské slovo pro bohatectví, bohatství nebo bohatou úrodu. Označuje bohatství, které přichází z přímého obchodování nebo produkce.

Satan je biblická postava, synonyma pro zlého ducha, který se vzepřel Bohu a snaží se zmařit Jeho plány.

Zloduch je negativní postava, která se chová špatně a páchá zločiny.