Padoušství

Význam: Padoušství je činy, které se úmyslně provádí s cílem způsobit škodu jiné osobě nebo skupině. Mezi tyto činy patří zrada, podvod, korupce a lichva.

Slovo padoušství je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k padoušství

Bídáctví je stav chudoby nebo nedostatku. Znamená to, že člověk nemá dost peněz na to, aby si mohl dovolit základní potřeby, jako je jídlo, oblečení nebo si pronajmout bydlení.

Darebáctví je nezákonné jednání, které zahrnuje krádež, vloupání, podvody a další formy zločinů. Může být také používáno jako všeobecný nebo odborný termín pro jakékoliv nezákonné jednání.

Lotrovina je hra s kostkami, která se hrála již ve starověkém Řecku. Cílem hry je získat co nejvíce bodů tím, že se kombinují kostky s čísly a vytváří se různé kombinace. Hra se může hrát jak s jedním