Darebáctví

Význam: Darebáctví je nezákonné jednání, které zahrnuje krádež, vloupání, podvody a další formy zločinů. Může být také používáno jako všeobecný nebo odborný termín pro jakékoliv nezákonné jednání.

Slovo darebáctví je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k darebáctví

Alotrie je psychické onemocnění charakterizované neschopností vnímat a uvědomovat si vlastní tělesnou schránku, což vede k pocitům ztráty identity.

Hanebnost je stav mysli a chování, který je odsuzujehodný a odporný. Je to hrubé porušení morálních zásad a znamená zneuctění čestnosti.

Lotrovina je neúcta k něčemu nebo někomu, činění čehosi s úmyslem ublížit nebo zneužívat.

Lumpárna je nespravedlivé jednání, nezákonné činy nebo protiprávní činy.

Neplecha je člověk, který se chová nevhodně, vystupuje vulgárně nebo je zlý.

Nezbednost je přístup nebo chování, které je nezdvořilé, neuctivé, neukázněné nebo nevhodné.

Ničemnost je zločinné jednání, které je záměrné a zároveň činí nepřiměřené škody.

Rozpustilost je schopnost být zábavným a uvolněným, být neformální a spontánní, být otevřeným a příjemným.

Uličnictví je násilné chování ve veřejném prostoru, které ohrožuje obecnou bezpečnost a pořádek.