Organizace

Význam: Organizace je skupina lidí, která spolu pracuje na společném cíli nebo úkolu; je to uspořádání lidí, které jsou organizované do hierarchie, která je určena pro úspěšné dosažení cílů.

Slovo organizace je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k organizace

Instituce jsou organizace a instituce, které poskytují služby, zákonné pravomoci nebo jiné funkce ve veřejném zájmu.

Orgán je veřejná instituce, která je jmenována vládou nebo státem a má za úkol vykonávat určité úkoly, vyřizovat záležitosti a dbát na dodržování zákonů.

Podnik je organizace nebo společnost, která se zabývá výrobou nebo prodejem produktů a služeb.

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili k dosažení společných cílů.

Správa je sdělení, které se obvykle posílá od jedné osoby k druhé, nebo mezi skupinami lidí.

Uspořádání je systém, který usnadňuje organizaci informací a činností v souladu s jejich účelem.

Závod je soutěž, ve které se účastníci snaží o nejlepší výsledky během určité doby.