Nestoudný

Význam: Nestoudný je příliš odvážný, drzý nebo nevhodný; vyžaduje potlačení.

Slovo nestoudný je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k nestoudný

Bezostyšný označuje člověka, který nezastírá své činy ani myšlenky a dělá, co chce bez ohledu na druhé.

Drzý je odvážný, neboť se nebál říct nebo udělat něco, co je nezvyklé nebo nežádoucí.

Neslušné, bezohledné, drzé; člověk s impertinentním chováním je nepřiměřeně odvážný nebo neúctyhodný.

Nemravný je vyjadřování, chování nebo věci, které jsou nevhodné, neuctivé, nezdvořilé nebo vulgární.

Nestydatý je to, co je odvážné, nedbalé a bez ostychu. Je to bezostyšné chování, které nerespektuje společenské normy.

Obscénní se týká hrubého, vulgárního a zneuctěného jazyka a obrazů.

Opovážlivý je člověk, který se odváží na nečekaná nebo riskantní řešení, často i přestože to vyžaduje velkou odvahu.