Neštěstí

Význam: Neštěstí je nepříjemná situace, která se obvykle zakládá na negativních dopadech. Neštěstí může zahrnovat fyzickou, psychickou nebo materiální ztrátu a může vyvolat citovou bolest a smutek.

Slovo neštěstí je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k neštěstí

Katastrofa je nečekaná, nečekaná událost, která má vážné následky pro lidi, zdroje a životní prostředí.

Nehoda je náhodná a nezamýšlená událost, která může mít za následek zranění, smrt nebo škody na majetku.

Pech je smůla, špatná náhoda, neštěstí nebo nedobrý osud.

Pohroma je velká nešťastná událost, která způsobí velké škody a ztráty.

Rána je bolestivé poranění kůže nebo jiné tkáně, které vzniká v důsledku úderu, pádu nebo jiného úrazu.

Smůla je negativní štěstí, které se projevuje nepříznivým způsobem. Často se považuje za náhodného, nezvladatelného a nevyhnutelného.

Štěstí je stav, kdy jsme šťastní, plní pozitivních emocí a pocitů, které vyplývají z našich životních zážitků.

Tragédie je dramatické umění, které obvykle zahrnuje bolest, smutek a nakonec smrt hlavního hrdiny.

Zhouba je pojem označující úplnou zkázu, zničení, zánik čehokoliv.