Názvosloví

Význam: Názvosloví je obecný výraz pro systematické pojmenovávání věcí, jevů nebo konceptů. Názvosloví se liší podle oboru, ve kterém se používá, a je často používáno k popisu jazykových znaků nebo zvířat.

Slovo názvosloví je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 1 synonymum.

Synonyma k názvosloví

Terminologie je věda, která se zabývá významy slov a frází v různých oborech. Termíny jsou používány k definování a popisu konkrétních konceptů a objektů, stejně jako k vymezení odlišností mezi nimi.