Terminologie

Význam: Terminologie je věda, která se zabývá významy slov a frází v různých oborech. Termíny jsou používány k definování a popisu konkrétních konceptů a objektů, stejně jako k vymezení odlišností mezi nimi.

Slovo terminologie je složena z 1 slova, obsahuje 12 znaků a nabízí 1 synonymum.

Synonyma k terminologie

Názvosloví je věda o vytváření a používání názvů, které jsou přidělovány organismům, látkám a objektům.