Libertin

Význam: Libertin je člověk, který se neřídí obecně uznávanými morálními zásadami a má tendenci žít podle vlastních pravidel.

Slovo libertin je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k libertin

Osoba, která myslí nezávisle a která se nechává inspirovat kreativitou, abstraktním myšlením a originálními nápady.

Zhýralec je osoba, která se projevuje nadměrnou nebo nezdravou zálibou ve zhýření, ve vyhýbání se práci a ve vystavování se nebezpečí.