Zhýralec

Význam: Zhýralec je osoba, která se projevuje nadměrnou nebo nezdravou zálibou ve zhýření, ve vyhýbání se práci a ve vystavování se nebezpečí.

Slovo zhýralec je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k zhýralec

Hýřit znamená bohatě a nápaditě používat barvy, zvuky, slova nebo jiné vyjádření.

Marnotratník je člověk, který nehospodárně nakládá se svými penězi a věcmi.

Prostopášník je člověk, který se chová nevhodně, nedbá na pravidla a je lhostejný k ostatním.

Světák je člověk, který se vyznačuje nadprůměrnými schopnostmi a výsledky. Je to někdo, kdo se vyznačuje svými úspěchy a obecnou intelektuální úrovní.