Internace

Význam: Internace je forma vládního zatčení, kdy se lidé nezúčastnění v konfliktu umístí do zvláštního zařízení.

Slovo internace je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k internace

Nucený pobyt je souhrnem termínu, který popisuje situaci, kdy je osoba donucována trávit čas v určitém místě bez možnosti volného pohybu.

Zadržování je proces omezování pohybu, který může být buď dobrovolný nebo nucený.