Folklorista

Význam: Folklorista je někdo, kdo se zabývá výzkumem, sběrem a interpretací lidové kultury a tradic. Zkoumá historické vývojové tendence, styly, témata a techniky lidové tvořivosti a sdílí jejich význam pro š

Slovo folklorista je složena z 1 slova, obsahuje 11 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k folklorista

ie Etnografie je vědní obor zabývající se detailním studiem lidských kultur, tradic, jazyků a lidí, kteří je vytvářejí. Etnografické studie se zaměřují na to, jak se lidé chovají, jaké jsou jejich ná

Národopisec je lidský vědní obor, který se zabývá studiem historických a kulturních aspektů jednotlivých národů a etnických skupin. Studuje jejich kulturní tradice, zvyky, jazyk a další aspekty, aby p