Národopisec

Význam: Národopisec je lidský vědní obor, který se zabývá studiem historických a kulturních aspektů jednotlivých národů a etnických skupin. Studuje jejich kulturní tradice, zvyky, jazyk a další aspekty, aby p

Slovo národopisec je složena z 1 slova, obsahuje 11 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k národopisec

Etnografie je vědní obor, který se zabývá studiem kultur, tradic a životních stylů lidí.

Folklorista je osoba, která se zabývá výzkumem, sbíráním a studiem lidových tradic, příběhů a písní.