Endogenní

Význam: Endogenní se odkazuje na procesy, které jsou uvnitř organismů nebo systémů a jsou řízeny jejich vlastními mechanismy.

Slovo endogenní je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k endogenní

Ektogenní se odkazuje na věci pocházející zvenčí nebo vyvolané zvenčí.

Exogenní je odvozeno z latinského "exo" a znamená "zvenčí". Exogenní se vztahuje na vlivy, které pocházejí z vnějšího prostředí.

Vnitřní se týká toho, co se nachází uvnitř, vnitřní myšlenky, vnitřní svět, vnitřní pohnutky.