Vnitřní

Význam: Vnitřní se týká toho, co se nachází uvnitř, vnitřní myšlenky, vnitřní svět, vnitřní pohnutky.

Slovo vnitřní je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k vnitřní

Duševní znamená související s duší, tělesné i psychické pohodlí, schopnosti, emoce a myšlení.

Externí se vztahuje k něčemu, co není součástí vnitřního systému nebo struktury. Může být použito k popisu úkolů, lidí, zdrojů nebo prostředí mimo hlavní organizaci.

Interní: uvnitř organizace nebo systému, týkající se vnitřního fungování nebo činnosti.

Niterný je odvozeno od slova nitro, což znamená vnitřní. Označuje intenzivní, hluboké a citlivé prožívání a projevování emocí a myšlenek.

Osobní znamená související s konkrétní osobou, soukromou, individuální nebo osobitou.

Podstatné jsou zásadní složky, které tvoří základní charakteristiku čehokoliv.

Vnější se odkazuje na to, co je voně nebo venku, ve srovnání s tím, co je uvnitř.

Vnitřní je odvozeno od latinského slova pro "uvnitř" a označuje věci, které jsou uvnitř něčeho, například myšlenky, emoce nebo síly.

Základní je nejzákladnější, nejdůležitější část něčeho; je to základ, na kterém může být postaveno cokoli.