Efektivní

Význam: Efektivní znamená dosáhnout co nejlepšího výsledku s co nejmenším časem, úsilím, náklady nebo zdroji.

Slovo efektivní je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k efektivní

Neefektivní je slovo popisující proces, který není účelný a neprodukuje požadované výsledky. To znamená, že zdroje, čas a energie vynaložené na dosažení cíle jsou zbytečné a neefektivní.

Význam slova "skutečný" je pravdivý nebo opravdový; něco, co je faktické a nefiktivní; něco, co je skutečné a existuje ve skutečnosti.

Význam slova účinný je schopný poskytnout očekávaný nebo požadovaný výsledek; úspěšný; efektivní.

Výkonný se obvykle používá k popisu něčeho, co je silné, účinné a úspěšné, což může být schopnost, schopnosti, technologie, stroje, zařízení nebo lidé.