Výkonný

Význam: Výkonný se obvykle používá k popisu něčeho, co je silné, účinné a úspěšné, což může být schopnost, schopnosti, technologie, stroje, zařízení nebo lidé.

Slovo výkonný je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k výkonný

Aktivní znamená činný, iniciativní a živý; zapojený do činnosti nebo procesu.

Činný znamená aktivní, výkonný, pracovitý, pilný, spolehlivý.

Efektivní znamená dosáhnout cílů s minimálním úsilím a časem.

Exekutivní je týkající se výkonu moci; obvykle se vztahuje na úředníky a zákonodárce, kteří jsou zodpovědní za vykonávání zákonů.