Dotírat

Význam: Dotírat znamená vytrvale trvat na něčem, opakovaně se dotazovat nebo naléhat na ostatní.

Slovo dotírat je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k dotírat

Stále napadat a útočit na někoho nebo se do někoho oboustranně opakovat.

Naléhat <na koho> znamená vyvíjet na něj silný tlak, aby splnil něco, co se od něj vyžaduje.

Pokoušet se oslovit, obtěžovat nebo rušit <koho> bez jeho souhlasu.