Dopustit se

Význam: Vykonat čin nebo učinit rozhodnutí; uvést do činnosti; provést; jednat nezákonně nebo nezodpovědně.

Slovo dopustit se je složena z 2 slov, obsahuje 11 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k dopustit se

Provést znamená uskutečnit nebo splnit nějakou činnost, akci, úkol nebo příkaz. Například provést úkol, vyřídit úkol, provést opravu, provést údržbu nebo provést vyšetření.

Spáchat zločin znamená udělat něco, co je protiprávní nebo nezákonné. Zločin může být od malých přestupků až po závažné trestní činy.