Provést

Význam: Provést znamená uskutečnit nebo splnit nějakou činnost, akci, úkol nebo příkaz. Například provést úkol, vyřídit úkol, provést opravu, provést údržbu nebo provést vyšetření.

Slovo provést je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 12 synonym.

Synonyma k provést

Ukázat, demonstrovat, předvést; zobrazit, ukázat; prezentovat.

Překročit hranice; přenést se z jedné strany na druhou.

Realizovat znamená uskutečňovat, provádět a plnit.

Provést něco špatného, nezákonného nebo zločinného.

(bez definice)

Udělat = provést činnost, úkon nebo akci; zrealizovat; uskutečnit.

Uskutečnit znamená provést nebo realizovat; uvést do praxe.

Vykonat revizi znamená provést pečlivou a systematickou kontrolu údajů, procesů nebo informací.

Vypracovat = vytvořit, zpracovat, zhotovit, dokončit.

Vyvést v hlouposti je vyjádřit něco nesmyslného či nesprávného.

Provést scénickou interpretaci opery, obvykle s hudebním doprovodem.

Tančit si společně s někým na písničku, aby se zlepšila nálada a vytvořil se příjemný zážitek.