Decimovat

Význam: Decimovat znamená zredukovat počet o desetinu, obvykle při likvidaci nebo omezování stávajícího počtu.

Slovo decimovat je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k decimovat

Hubit je odstraňování živočichů a rostlin, které jsou škodlivé pro ekosystém nebo představují hrozbu pro lidi.

Ničit znamená poškozovat, zničit nebo rušit části nebo celky.

Zeslabovat, snižovat sílu, odbourávat.