Ničit

Význam: Ničit znamená poškozovat, zničit nebo rušit části nebo celky.

Slovo ničit je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k ničit

Bořit znamená ničit, demolovat nebo zničit stavbu, strukturu nebo instituci fyzickou silou.

Hubit je odstraňovat nebo omezovat něco, aby se zabránilo jeho šíření nebo zničení.

Zhoršit kvalitu čeho, zničit či poškodit.

Plenit znamená loupežně, násilně nebo podvodně získávat věci, peníze nebo majetek.

Plundrovat znamená krást, rabovat a ničit majetek a vybavení.

Podkopávat znamená podvracet nebo oslabovat základy či základní postavení něčeho.

Podrývat znamená ohrozit, oslabit nebo narušit stabilitu či autoritu něčeho nebo někoho.

Pustošit znamená devastovat, ničit a ničivě zasahovat do okolí.