Bolestný

Význam: pocit v těle nebo mysli, který může být způsoben nemocí, úrazem nebo psychickým stavem. Bolest je nepříjemný fyzický nebo psychický pocit, který může být způsoben fyzickým poraněním, nemocí nebo duše

Slovo bolestný je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k bolestný

Hořký je vyjádřením chuti nebo pocitu, které je neutrální nebo odpudivé.

Radostný je stav spojený s hlubokou vnitřní radostí a blažeností, který je způsobený něčím příjemným.

Strastný znamená intenzivní, vroucný a zapálený. Je to popis pro pocity, které jsou silné a emocionální.

Trpký se obecně vztahuje k náladě, chuti či zážitku, který je hořký nebo smutný, např. trpké zklamání.

Smutný, melancholický, plný úzkosti a bolesti.

Trýznivý se vztahuje k pocity silné bolesti, úzkosti nebo duševního napětí, které mohou být velmi silné.

Zahořklý je přídavné jméno, označující někoho, kdo je otrávený, podrážděný a zklamaný.

Smutný, plný hořkosti a bídy; vyjádřuje hlubokou trpkost a bolest.

Zarmucující se odkazuje na smutek a hořkost, která způsobuje sklamání.

Zatrpklý se obvykle vztahuje k něčímu melancholickému, smutnému nebo nešťastnému. Označuje někoho, kdo je zklamán, zklamaný nebo ponurý.