Blahovolnost

Význam: Blahovolnost je dobrovolná ústupnost a laskavost, která vyzařuje soucit, shovívavost a porozumění.

Slovo blahovolnost je složena z 1 slova, obsahuje 12 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k blahovolnost

Blahosklonnost je ohleduplnost, dobročinnost a štědrost; je to vyjádření úcty a lásky k druhým.

Laskavost je ohleduplnost, která trvá na tom, že se chováme k ostatním s úctou a úctou. Je to způsob, jak projevovat lásku a uznání ostatním.

Shovívavost je schopnost tolerantně přijímat a respektovat myšlenky a pohledy jiných lidí.

Vlídnost je stav mysli vyzařující laskavost, úctu a respekt. Je to projev dobré vůle a srdečnosti k druhému člověku.