Blahoslavit

Význam: Blahoslavit znamená poblahopřát, poděkovat, ocenit nebo pochválit člověka nebo jeho činy.

Slovo blahoslavit je složena z 1 slova, obsahuje 11 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k blahoslavit

Blahořečit znamená oslavovat, chválit nebo uznávat činy nebo člověka.

Proklínat znamená projevovat silné nenávisti, zloby či zlosti směrem k někomu nebo něčemu.

(bez definice)