Asketický

Význam: Askétický významná omezení v materiálním světě a odmítnutí požitků s cílem dosáhnout duchovního růstu.

Slovo asketický je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k asketický

Kajícnický: znamená důvěru v Boha a jeho milost, vyznávat hříchy a pokoru, aby byla odpuštěna.

Odříkavý označuje někoho, kdo má sklon mluvit jen málo, nebo jen v krátkých, stručných větách.

Poustevnický se odkazuje na někoho, kdo se vyhýbá společnosti a raději tráví čas v izolaci; žije prostým životem a touží po odloučení od světa.

Zdrženlivý je přídavné jméno, které označuje osobu, která je opatrná, obezřetná a opatrná v myšlení nebo jednání.