Odříkavý

Význam: Odříkavý označuje někoho, kdo má sklon mluvit jen málo, nebo jen v krátkých, stručných větách.

Slovo odříkavý je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k odříkavý

Askétický se týká odříkání si materiálních věcí a střídmosti ve všem. Je to vyjadřováno skrze obětování požitků a minimalismus.

Sebezapíravý je označení pro vlastnost, kdy je něco schopno se udržet, případně se upevnit samo bez použití jiných prostředků.

Zdrženlivý znamená, že váháte, než se rozhodnete a projevíte opatrnost při jednání.