Aplikovaný

Význam: Aplikovaný se vztahuje k něčemu přímo aplikovanému; je to, když se něco používá k praktickým účelům.

Slovo aplikovaný je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k aplikovaný

Našitý = přišitý šicí jehlou nebo šicím strojem; pevně spojený.

Použitý: popsaný jako použitý, znamená to, že byl již použit nebo otestován.

Přenesený: převzatý, převedený; odkazující na něco jiného, než na to, o čem se mluví.

Přiložený: Příslušný, důležitý, k něčemu přiřazený; související; dodaný k čemusi.

Přizpůsobený: přizpůsobení se konkrétnímu prostředí nebo požadavkům; schopnost se přizpůsobit změnám.

(bez definice)

Užitý: použitý, používaný; popisující věc nebo činnost, která byla již použita nebo využita.