Jak správně nakládat s domácím odpadem

Ekologie
Víte, co patří do běžného komunálního odpadu a co byste měli třídit? Naučte se správně nakládat s domácím odpadem a pomozte ochránit životní prostředí.

Co patří do komunálního odpadu?

Do běžného komunálního odpadu patří použité ubrusy, papírové kapesníky, pleny, odřezky z potravin, ale také PET lahve, plechovky, a sklo. Tyto odpady není nutné třídit, ale měly by být sbírány v oddělených pytlích či nádobách.

Jak třídit odpad správně?

Pro správné třídění odpadu je důležité vědět, co patří kam. Papír, lepenka, PET lahve, plechovky a sklo patří do kontejnerů na separovaný sběr odpadů. Organický odpad, jako jsou zbytky zeleniny, ovoce a trávy, můžete kompostovat.

  • Nikdy nevyhazujte nebezpečný odpad (např. baterie, oleje, léky) do běžného odpadu, ale odevzdejte je na sběrném místě.
  • Textil a boty odevzdejte do kontejnerů na textil.
  • Vyhoďte do běžného odpadu jen odpad, který tam patří. Žádné nebezpečné chemikálie, akumulátory ani elektroniku.

Nyní víte, jak správně nakládat s odpady. Ušetříte tak nejen peníze, ale také pomůžete ochránit naše životní prostředí.