Ztěžka

Význam: Ztěžka znamená s námahou, úsilím nebo obtížemi; často se používá pro vyjádření náročnosti úkolu.

Slovo ztěžka je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k ztěžka

Lehce znamená něco, co je jednoduché nebo snadné, nebo má nízkou hmotnost nebo intenzitu.

S obtížemi, těžce; s velkou námahou, úsilím; nelehce, obtížně.

Stěží znamená s námahou, se složitostí, obtížně.

Těžce znamená s obtížemi, únavou, obtížně, námahou nebo velkou snahou.

Těžko je obtížné, náročné, obtížné a trnité; obtížné dosáhnout nebo vykonat.

Velmi jemně, šetrně, lehce.

Ztuha je stav, kdy se člověk cítí napjatý, jakoby se snažil zadržet dech. Projevuje se to např. ztuhnutím svalů, studem, neklidem nebo obavami.