Zpuchnout

Význam: Zpuchnout je pojem označující otok a otoky, které mohou nastat například po zranění nebo při zánětlivém procesu.

Slovo zpuchnout je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k zpuchnout

Opuchnutí kotníku je zvětšení kotníku v důsledku otoku.

Otéci znamená odtéct, vylít se. Slovo lze také použít ve smyslu odplout, odletět nebo pominout.

Zduřet znamená být vzteklým, mít výbuch vzteku, rozčílit se.