Značka

Význam: Značka je symbol, který slouží k identifikaci osoby, zboží, organizace, instituce nebo dogmatu.

Slovo značka je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k značka

Monogram je kombinace písmen nebo symbolů, která představuje jméno nebo jinou identifikační informaci.

Označení je specifický symbol či zkratka, která udává informace o věci nebo osobě.

Šifra je metoda kryptografického zakódování informací, která ji chrání před neoprávněným přístupem.

Signatura je podpis nebo jiný typ identifikace, který slouží k potvrzení autorství nebo autenticity.

Znak je symbol, který je spojen s nějakým významem, jako je například loga společností, znamení zvířat, značky výrobků nebo emblematické symboly.

Znamení je symbol nebo znak, který něco znamená nebo vyjadřuje. Může to být symbol použitý ve vyšším smyslu, jako je například symbol znamenající dobro nebo zlo, nebo symbol používaný ve fyzických situacích, jako je například dopravní značka.