Změna

Význam: Změna je změna stavu, situace nebo vlastnosti čeho nebo koho. Je to proces, kterým se vytváří něco nového nebo odlišného.

Slovo změna je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 13 synonym.

Synonyma k změna

Mutace je změna v genetické informaci organismu, která může vést k novým rysům a vlastnostem.

Nahrazení je akce, kdy je něco zaměněno za jiné, aby se dosáhlo lepšího výsledku.

Obrat je změna směru, způsobu myšlení nebo postoje.

Přeměna je změna z jedné podoby nebo stavu na druhý. Může to být fyzická, mentální, kulturní nebo náboženská změna.

Proměna nebo změna vzhledu, vlastností nebo charakteru něčeho.

Převrat je náhlá a rychlá změna politického režimu, která často vyžaduje silové akce.

Reforma je změna uspořádání nebo struktury, nebo výměna starého za nové, aby se dosáhlo lepších výsledků.

Reorganizace je proces změny struktury, činností nebo procesů organizace, aby byla schopna lépe dosáhnout svých cílů.

(bez definice)

Výměna je proces změny jedné věci za jinou, obvykle vyžadující navzájem uznání hodnoty.

Vystřídání je proces střídání jedné osoby/skupiny osob za druhou, obecně aby se zlepšila efektivita nebo účinnost.

Záměna je výměna či náhrada jednoho druhu za jiný, který má stejnou nebo podobnou hodnotu.

Zvrat je změna ve směru nebo výsledku, obvykle neočekávaná.