Zlý

Význam: Zlý je označení pro osobu, která je bezohledná, nečestná a nespravedlivá.

Slovo zlý je složena z 1 slova, obsahuje 3 znaky a nabízí 18 synonym.

Synonyma k zlý

Ďábelský = zlé, zvrácené, ohavné, nečestné, zahanbující.

Dobrý je pozitivní hodnocení, které vyjadřuje vysokou úroveň kvality, úspěchu nebo jiného druhu dobrého výsledku.

Hodný je označení pro člověka, který je laskavý, ohleduplný a dobrosrdečný.

Hříšný se obvykle používá pro označení něčeho, co je nepravé nebo špatné; jedná se o činy, myšlenky nebo skutky, které jsou v rozporu se zákonem nebo s morálními principy.

Ohromně špatný, zcela nekvalitní, nepříjemný; přímo otřesný.

Krutý se odkazuje na něco, co je bez soucitu nebo bez milosrdenství; bolestné, přísné nebo nelítostné.

Krutý je synonymem pro nelítostný, bezcitný a bezohledný, označuje člověka, který je tvrdý a nesoucitný.

Nedobrý je označení pro něco, co není dobré, co je špatné nebo škodlivé.

Bezcitný, krutý, tvrdý a bezohledný; neschopný soucitu nebo slitování.

Neslušný, bezohledný, zbabělý, nezdvořilý, bezcitný a bezohledný.

Neúprosný: bezohledný, neústupný, nelítostný, bez milosti.

Přísný: rigidní, tvrdý, příkré, neústupný, důsledný, přesný, striktní.

Silný je odolný, má sílu udržet se při neúspěchu; má také schopnost vyhrát a překonat překážky.

Špatný: negativní, neuspokojivý, nezdravý, nevhodný, nedostatečný.

Těžký je vysoce objemný, těžký nebo neobvykle silný, obtížně se pohybující nebo měřitelný.

Tvrdý (adjektivum): odolný, pevný, silný; vyjadřuje pevnost, nebo odolnost vůči rozbití nebo změně.

Ukrutný je silně negativní výraz, znamená hrozný, strašný, odporný.

Velký znamená obrovský, mohutný, nesmírný, ohromující, značný, nadprůměrný.