Zkušenost

Význam: Zkušenost je souhrn poznatků získaných osobní zkušeností, které se týkají vědomostí, dovedností a postojů.

Slovo zkušenost je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k zkušenost

Empirie je pozorováním a zkoumáním skutečností získaných empirickými metodami.

Praxe je proces, který zahrnuje učení a získávání zkušeností v praktických situacích.

Prožitek je okamžitý zážitek nebo pocity, které člověk zažívá v určitém okamžiku.

Souhrn znalostí je shrnutí všech informací, které byly získány prostřednictvím studia, zkušeností nebo jiných zdrojů.

Zážitek je silné emoční prožití, které vyvolává osobní reakce na nějakou situaci či událost.