Zhušťovat

Význam: Zhušťovat znamená tvořit hustší, užší nebo silnější. Obecně se to týká zmenšování rozestupů mezi částmi nebo částkami.

Slovo zhušťovat je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k zhušťovat

Komprimování je proces redukce velikosti souborů či dat bez ztráty informací.

Koncentrovat znamená soustředit se na jednu věc nebo na určitou oblast a odstranit všechny rušivé elementy.

Ředit znamená zředit, zřídit, zředěním snížit sílu nebo množství něčeho.

Stlačovat znamená tlačit (přitáhnout, stisknout) něco, aby se zmenšilo nebo aby se dostalo na požadovanou velikost.