Zhroucení

Význam: Zhroucení je náhlá a trvalá ztráta síly a stability; obvykle označuje zkázu, kolaps nebo selhání.

Slovo zhroucení je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k zhroucení

Bankrot je stav, kdy se podnik či osoba dostane do finanční tísně a je neschopná splácet své dluhy.

Krach je náhlé výrazné poklesnutí hodnoty cenných papírů a obchodování s nimi, často vedoucí k finančnímu a ekonomickému úpadku.

Nezdar je selhání, nesplnění očekávaného cíle či úspěchu.

Pád je změna tvaru slova, která určuje jeho vztah k ostatním slovům ve větě.

Ztroskotání je náhlá ztráta lodi nebo letadla při plavbě nebo letu, obvykle v důsledku bouře, nehody nebo technického selhání.