Zdrhnout

Význam: Zdrhnout znamená rychle a nenápadně opustit místo nebo situaci.

Slovo zdrhnout je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k zdrhnout

Prchnout znamená rychle utéci nebo odejít z nežádoucí situace.

Stáhnout (zip) znamená komprimovat a komprimovaný soubor uložit do počítače.

Utéci: rychle a náhle odejít; uprchnout; uniknout.

Zadrhnout se znamená přerušit, zastavit nebo zpomalit pohyb něčeho.