Závislý

Význam: Závislý je osoba, která je odkázána na jinou osobu nebo věc jako na svůj zdroj obživy, potřeb nebo podpory.

Slovo závislý je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k závislý

Nesamostatný se odkazuje na jednotlivce, který není schopen nebo ochoten se postarat sám o sebe.

Osoba nebo skupina, která nemá volnost a nezávislost; je omezena v právech a svobodách.

Nezávislý znamená autonomní, nezávislý nebo nezávislý na jiných. Je to schopnost člověka nebo skupiny lidí rozhodovat se samostatně bez závislosti na jiném.

(bez definice)

Podřízený je osoba, která je povinna plnit rozkazy nadřízených a podřizovat se jim.