Zaujatost

Význam: Zaujatost je postoj člověka, který je náklonný něčemu, nebo jinému člověku, a vyjadřuje silnou předpojatost, emocionální vazbu a podporu.

Slovo zaujatost je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k zaujatost

Neobjektivita je tendence člověka postrádat objektivitu, čili být nezaujatý a nezávislý.

Nestrannost znamená schopnost udržet si objektivitu a nezaujatost, jednat nezávisle a bez ohledu na osobní zájmy.

Podjatost je stav mysli, kdy je člověk ovlivněn nadměrnou emocí, která může zkreslovat jeho racionální myšlení.

Předpojatost je předsudek, názor nebo postoj vytvořený předem, aniž by byly známy skutečné fakty.