Zatěžovat

Význam: Zatěžovat znamená být něčím obtížený nebo zatížený; vystavovat někoho nebo něco značnému tlaku nebo zatížení.

Slovo zatěžovat je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k zatěžovat

Vystavovat námaze znamená fyzicky, psychicky nebo emočně přetěžovat někoho nebo něco.

(bez definice)

Využívat pracovně znamená využít něčí pracovní čas, zdroje a schopnosti ke splnění dosažením cíle.

Zatěžkávat znamená obtížně zkoušet, vystavovat testu nebo zkoušce.